EPC

EPC

Wat is een EPC?

Het EPC (Energie Prestatie Certificaat) is een verplicht document bij verkoop of verhuur van woningen dat potentiële kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van de woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan de woning; het heeft een louter informatieve functie. Een EPC wordt soms ook EPC attest, EPC certificaat, energieattest of energiecertificaat genoemd. Het EPC voor residentiële woningen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige van het type A. Het energieattest dient aanwezig te zijn vooraleer de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Een verkoopsakte kan bijvoorbeeld niet verleden worden zonder de aanwezigheid van een energieattest.

 

 

Wat staat er in een EPC?

Het EPC bestaat uit verschillende delen:

Het energielabel:

Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat nu ook een label, van A+(uitstekend) tot F(ondermaats). Op de EPC's opgemaakt voor 2019 staat nog geen label, maar enkel een kengetal, uitgedrukt in kWh/m².

 

De huidige staat:

Voldoet de woning aan de huidige energiedoelstellingen voor 2050?

Hierbij wordt er gekeken naar de 2 mogelijkheden:

- Voldoet ieder schildeel van de woning en de verwarmingsinstallatie aan de huidige doelstelling?

OF

- Behaalt u een A-label (energiescore van minder dan 100kWh/m²). Ongeacht op welke wijze dan ook.

 

Concrete aanbevelingen voor renovatie:

Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Dit is een lijst die gerangschikt is van prioritair naar minder belangrijk en er wordt een automatische kostenraming meegegeven. De energiedeskundige kan dit op geen enkele manier aanpassen en kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

 

Detail van het EPC:

De laatste pagina's van het certificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

 

Klik hier voor een voorbeeld EPC

 

 

Controles en boetes

Controle op de aanwezigheid van een EPC

- Het VEA controleert steekproefsgewijs of woningen die te koop of te huur zijn, over een geldig EPC beschikken.

- Notarissen hebben meldingsplicht bij afwezigheid van een EPC. Dit gebeurt via het e-notariaat. Notarissen riskeren een boete van 250 tot 5000 euro als ze meldingen over de afwezigheid van een EPC niet doorgeven aan het VEA.

- Iedereen kan ook het ontbreken van een EPC aan het VEA melden. Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

Als een eigenaar niet (tijdig) over een geldig EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumenten in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden. De eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

 

Controle op de correctheid van de gegevens

Het VEA controleert steekproefsgewijs op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige en op de correctheid van het EPC.

In geval van misbruik of kennelijke onbekwaamheid, kan het VEA de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Als een EPC van onvoldoende kwaliteit is, kan VEA de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken.

Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, dan kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

 

Controle op de advertentieplicht

Bij het te koop of te huur stellen van een woning moet de EPC-score en het adres in de krantenadvertentie, in tijdschriften, op websites,... vermeld zijn.

Wil de verkoper/verhuurder de adresgegevens niet publiceren, dan is de unieke code van het certificaatnummer een geldig alternatief.

Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, de immobiliënmakelaar of de notaris die de woning te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

 

Tarieven

De tarieven liggen vast voor bepaalde gebouwen. Ik splits de prijzen op in 2 hoofdcategorieen, met bouwplannen en zonder bouwplannen. Dit omwille van het extra werk voor het opmeten van de woning.  De tarieven zijn geldig voor woningen met een bruikbaar vloeroppervlakte kleiner dan 250m² in Limburg en Oost-Antwerpen en zijn inclusief BTW. Twijfelt u toch over de juiste prijs voor het epc van uw woning, dan kan u mij vrijblijvend contacteren voor een offerte.

Met bouwplannen

Studio*: 150€

 

Appartement*: 165€

 

dakappartement*: 175€

 

Rijwoning*: 175€

 

Half-open bebouwing*:190€

 

Open bebouwing*:200€

Zonder bouwplannen

Studio*: 160€

 

Appartement*: 180€

 

dakappartement*: 190€

 

Rijwoning*: 190€

 

Half-open bebouwing*:210€

 

Open bebouwing*:225€

* Studio: 1 verliesoppervlakte; Appartement: 2 verliesoppervlakken; dakappartement: 3 verliesoppervlakken; rijwoning: 4 verliesoppervlakken; Half-open bebouwing: 5 verliesoppervlakken;

 open bebouwing: 6 verliesoppervlakken.

** Een verliesoppervlak is een kant waar warmte door verloren kan gaan naar buiten toe(gevels, dak en vloer).