EPB

EPB

Bij het bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundigevergunning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen.

Deze geeft adviezen om te voldoen aan de opgelegde eisen en maakt het EPB (Energie Prestatie en binnenklimaat) verslag op. 


EPB plicht

Wilt u snel en eenvoudig weten of uw bouwproject EPB-plichtig is? Ga dan naar de EPB-wegwijzer!


Twee voorwaarden:

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen

  • die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld);
  • en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.


EPB-berekening nieuwbouw

Voor een nieuwbouwwoning zijn er verschillende eisen omtrent:

Wij houden standaard rekening met bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase (d.i. bouwknopen methode B). We geven een gedetailleerd advies om koudebruggen te voorkomen en dit geeft een positieve invloed op het S-peil.


Procedure

Start van de werken

  • Vóór de start van de werken maken we een uitgebreid EPB-advies op. Hierin bezorgen we je een richtwaarde van het E-peil en S-peil.
  • We dienen de startverklaring in, ná goedkeuring van de bouwvergunning en vóór de start van de werken.
  • Tijdens de werken mag je ons steeds contacteren om tussentijdse simulaties op te vragen.


EPB aangifte

Op het einde van de werken maken we een zo realistisch mogelijke studie op van uw woning. Hierbij rekenen we de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en bezonning, beschaduwing, leidingverliezen, koeling, … door. Op basis van al deze gegevens bereken we uiteindelijk het definitieve E-peil en S-peil. Samen met de EPB-aangifte bezorgen we je ook een energieprestatiecertificaat (in geval van nieuwbouw en energetische renovatie).

 

Prijs

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Wens je graag een offerte? Vul dan het contactformulier in en voeg de plannen bij. We contacteren je zo snel mogelijk