Elektriciteit

Elektriciteit

Sinds 1 juli 2008 is de eigenaar van een oudere woning of appartement verplicht om bij de verkoop een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring heeft enerzijds tot doel om de koper in te lichten omtrent de staat van de bestaande elektrische installatie en anderzijds wenst de overheid de kwaliteit van de oude installaties te verbeteren.

 

Verplicht?

Volgens de wetgever moet er bij de overdracht van een woning een geldig elektriciteitsattest overhandigd worden aan de nieuwe eigenaar. Dit houdt in dat puur wettelijk gezien er pas bij het verlijden van de notariële akte, en dus niet bij de compromis zoals men zou verwachten, een conformiteitsattest van de elektrische installatie voor handen moet zijn. De notaris zal in de compromis bij aanwezigheid steeds het resultaat van het elektriciteitsattest opnemen teneinde latere discussies te vermijden tussen de partijen.

 

 

Afgekeurd?

Gevolgen bij verkoop?

Ongeacht wat het resultaat is van de keuring zal de verkoop toch mogen doorgaan. De bedoeling van het elektriciteitsattest is enkel om de koper in te lichten omtrent de staat van huidige elektrische installatie. In de praktijk zal een woning of appartement ouder dan 1981 nooit een elektrische installatie hebben die conform is met de AREI-wetgeving en bijgevolg zal er steeds een negatief keuringsattest worden afgeleverd.

 

Verplichtingen voor de koper?

De koper van een huis met een negatief attest moet de installatie (laten) controleren en aanpassen conform de AREI-regelgeving. Binnen de 18 maand volgend op de verkoopsakte dient de koper een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend controleorganisme. Als men deze verplichting niet nakomt, zal het afgekeurde dossier worden overgemaakt aan de federale overheid en riskeert de koper een geldboete. Zonder keuringsattest komt de verzekering ook niet meer tussen bij brand of ongevallen die te wijten zijn aan een gebrekkige installatie.

 

 

Wat kost het?

Energie Prestaties Cox kan u een elektriciteitskeuring aanbieden voor de prijs van 150€ inclusief alle kosten